Wspólnoty

Dziewczęca Służba Maryjna

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA Dziewczęca – Dla dziewcząt Służba – Jesteśmy dla innych Maryjna – Ponieważ to Ona jest  naszym wzorem Dziewczęca Służba Maryjna (DSM) – to wewnętrzna formacja w duchu Maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to – co nas otacza, żyć…

Grupa Misyjna

Róże Misyjne w budowie

Zespół wokalno-instrumentalny "VITIS - 17"

Informacje na stronie http://vitis-17.pl/

Scholka Dziecięca „Iskierki Miłosierdzia”

Scholka Dziecięca „Iskierki Miłosierdzia” Scholka Dziecięca została założona w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego z inicjatywy wikariusza ks. Jana Gajdy w 1991 roku. Przez kolejne lata zmieniali się duchowni opiekunowie i prowadzący scholkę. Obecnie opiekę duchowną sprawuje wikariusz Ks. Łukasz Pawełek oraz pomoc muzyczną i wychowawczą sprawuje: Monika Kuta. Zadaniem scholki…

Rycerze Kolumba

Początki zakonu sięgają XIX wieku. 2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny przy alei Hillhouse, New Haven w stanie Connecticut. Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją…

Chór parafialny

Chór parafialny Informacje wkrótce…

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia "FAUSTINUM"

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia ‚FAUSTINUM’ „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”. / Dz.1075 /   12 Października 2009 roku po raz pierwszy przy parafii Miłosierdzia Bożego, zebrała sie grupa…

Gwardia Najświętszego Sakramentu

Gwardia Najświętszego Sakramentu Strona w przygotowaniu..

Caritas

Parafialny Oddział Caritas Caritas to miłość, określony rodzaj miłości miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca.   Działalność dobroczynna realizowana była w Kościele od samego początku jego istnienia. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto podejmować próby ujednolicania i skoordynowania działań charytatywnych prowadzonych wcześniej w sposób indywidualny, głównie przez zakony i bractwa…

Róże Misyjne

Róże Misyjne Pierwsza Róża Misyjna w naszej parafii została założona przez wikariusza ks. Jana Krupę. W czasie jednej z homilii na Nowennie a potem w prywatnych rozmowach ks. Jan zachęcał do modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Dnia 05.03.1993 r. I Róża została zawiązana na nabożeństwie misyjnym, w niedługim czasie…

Róże żywego różańca

Róże Żywego Różańca Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała…

Rada parafialna

Rada Parafialna Ojciec Święty w „programowym” dokumencie Novo millennio ineunte, wytyczającym drogę Kościołowi na nowe tysiąclecie, odwołuje się do rad duszpasterskich, jako struktur, które mają kultywować i poszerzać przestrzenie komunii kościelnej. Komunia ta powinna być widoczna w relacjach między biskupami, kapłanami i diakonami, między duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, między…