Początki zakonu sięgają XIX wieku. 2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny przy alei Hillhouse, New Haven w stanie Connecticut.

Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary…

Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.

Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.

Rycerze Kolumba mają obecnie ponad 1,8 mln członków w wielu krajach świata, także w Polsce. Działają oni również w naszej parafii.

Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów i innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

Wizja księdza McGivneya obejmowała również program ubezpieczeniowy, aby zapewnić byt wdowom i sierotom po zmarłych rycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, aby lepiej służyć coraz liczniejszej organizacji.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZAKONU RYCERZY KOLUMBA

Naczelnymi zasadami zakonu są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Każdej z tych cnót poświęcony jest stopień przynależności do bractwa.

Kamieniem węgielnym działalności Zakonu Rycerzy Kolumba jest jego wierność Kościołowi Katolickiemu i jego misji. także zaangażowanie społeczne, w duchu wartości chrześcijańskich, jest wyróżniająca cecha braci, którzy swoje talenty i czas poświęcają służbie Kościołowi, lokalnej wspólnocie, rodzinie, młodzieży i braciom Rycerzom. Zakon działa również na polu charytatywnym. Występuje w obronie życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

Jednym także z głównych celów jest wspieranie powołań kapłańskich i zakonnych.

 

ZAKON RYCERZY  KOLUMBA  W  POLSCE.

Rycerze Kolumba przybyli do Polski na zaproszenie kard. Józefa Glempa w 2005 roku. Pierwszą Rada w Polsce w roku 2006 była krakowska Rada im. Jana Pawła II, mająca swoją siedzibę przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Dzisiaj Zakon skupia w Polsce ponad 4 tysiące Rycerzy Kolumba w 88 lokalnych radach. Obecnie ich przełożonym jest Delegat Stanowy brat Andrzej Anasiak z Radomia. Pierwszym Kapelanem Stanowym był Ks. kard. Franciszek Macharski. Obecnie funkcję tę sprawuje ks. prof. Tomasz Kraj z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

ZAKON RYCERZY  KOLUMBA  W  DIECEZJI  TARNOWSKIEJ

Pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w diecezji tarnowskiej powstała przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

Obecnie działają 4 Rady:

– przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy

– przy parafii pw. bł. Karoliny Kózka w Tarnowie

– przy parafii katedralnej w Tarnowie

– przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

Ponadto w formie „okrągłego stołu” przygotowują się nowe parafie na otwarcie swoich Rad:

– przy parafii św. Stanisława bpa męcz. w Szczepanowie

– przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej

– przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu.

Kapelanem Diecezjalnym Rycerzy Kolumba jest Ks. Prałat Józef Dobosz z Dębicy. Zaś Kapelanami poszczególnych Rad są Księża – Ks. Prałat Stanisław Dutka; Ks. Prałat Zbigniew Guzy oraz Ks. Prałat Czesław Haus

 

KTO  MOŻE  ZOSTAĆ RYCERZEM  KOLUMBA?

Rycerzem Kolumba może zostać mężczyzna, który ukończył 18 lat. Jest głęboko wierzącym i praktykującym członkiem Kościoła rzymsko-katolickiego. Czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębienia swojej wiary. Ten, który zostanie zaproszony przez innego Rycerza lub dostarczy zaświadczenie od proboszcza swojej parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem i odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z kapelanem Zakonu.

 

HISTORIA  RADY NR 16 181 IM. ŚW. FAUSTYNY  W  TARNOWIE

Jesteśmy bratnią organizacją katolickich mężczyzn, stanowiących silne ramie kościoła, które swoim działaniem wspomaga prace parafii przy której działa.

Powstaliśmy 1 kwietnia 2015 roku i zajmujemy się dobrowolną i bezinteresowną pomocą w pięciu obszarach działalności której adresatami są: 1) Kościół, 2) Lokalna społeczność, 3) Rodzina, 4) Młodzież, 5) Rada.

Zawierzyliśmy swoją opiekę naszej patronce św. Faustynie przyjmując jej imię i działając przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie jesteśmy radą o numerze 16181. Na obecną chwilę w naszej radzie jest 41 rycerzy, posiadamy również zespół przyjmujący braci do pierwszego stopnia, pracujemy nad uzyskaniem odbioru zespołu drugiego stopnia oraz staramy się stworzyć w oparciu o nasza radę „okrągłe stoły” dzięki którym w innych parafiach mogą utworzyć się nowe rady. Przystępując do Rycerzy Kolumba przyrzekliśmy sobie kultywować miłosierdzie, ślubowaliśmy zachowanie jedności z kościołem katolickim, braterstwo wśród rycerzy, miłość do ojczyzny i oddanie Bożej Opatrzności. Staramy się poprzez nasze działania służyć wsparciem  i być pomocni we wszystkich sprawach słusznych i zacnych, które odbywają się na terenie naszej parafii jak również reprezentujemy ją w działaniach zewnętrznych uczestnicząc w wyjazdach, uroczystościach kościelnych, państwowych jak również integracyjnych.

Po półtorarocznej działalności nasza rada została w tym roku wyróżniona na szczeblu ogólnopolskim zajmując wśród 91 rad zaszczytne trzecie miejsce otrzymując miano Najwybitniejszej Rady.

Mając na uwadze budowanie cywilizacji miłości według nauczania św. Jana Pawła II Wielkiego Rycerze Kolumba w oparciu o sprawdzone formy działania stają się mocną, świecką organizacją stanowiącą wzór nie tylko dla naszego zakonu ale i wzór do naśladowania przez innych.