Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia ‚FAUSTINUM’

„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”. / Dz.1075 /

 

12 Października 2009 roku po raz pierwszy przy parafii Miłosierdzia Bożego, zebrała sie grupa czcicieli Miłosierdzia Bożego, aby pod przewodnictwem kapłana zgłębiać na modlitwie i refleksji „ocean Bożego Miłosierdzia”.

Spotkania comiesięczne gromadzą za każdym razem coraz większą liczbę osób spragnionych wyciszenia, rozmowy z Bogiem, bycia we wspólnocie gdzie przewodnikiem jest Chrystus Miłosierny i Jego Sekretarka – św. Faustyna.

Stowarzyszenie „Faustinum” wyrasta z charyzmatu św. Faustyny ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Stąd ludzie od dawna wyrażali pragnienie włączenia się w dzieło św. Siostry Faustyny pod kierunkiem jej macierzystego Zgromadzenia. Na prośbę przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Pauliny Słomki, Metropolita Krakowski Franciszek kard. Macharski erygował Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia -„FAUSTINUM” – 06 Marca 1996 roku.

ZOBOWIĄZANIA  CZŁONKA STOWARZYSZENIA „FAUSTINUM”

  • Poznawanie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia; pełnienie Jego woli zawartej w  przykazaniach.
  • Odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego.
  • Spełnienie w ciągu dnia chociaż jednego aktu miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.

Spotkania Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” – oddział w Tarnowie, odbywają się w każdy II wtorek miesiąca o godz. 18:30 przy parafii Miłosierdzia Bożego – ul. Klikowska 21. Zapraszamy.