Wizyta duszpasterska 2022/2023

28 grudnia 2022 r. – Środa od godz. 14.00

I Ksiądz          – ul. Osiedle – parzyste (od końca)

II Ksiądz        – ul. Osiedle – nieparzyste (od końca)

III Ksiądz       – ul. Strzałkowskiego (od końca) i ul. Górskiego

IV Ksiądz       – ul. Łukasiewicza  (od końca)

V Ksiądz        – ul. Szujskiego (domy prywatne od torów) i ul. Wilsona (domy prywatne) +  3 domy z ul. Rolniczej 14, 16, 18/1   

VI Ksiądz       – ul. Chyszowska (od końca)

 

29 grudnia 2022 r. – Czwartek od godz. 14.00

I Ksiądz          – ul. Iwaszkiewicza i ul. Mrożka i ul. Bielatowicza

II Ksiądz         – ul. Lema

III Ksiądz       – ul. Czapskiego i ul. Swojska (od początku ul. Czapskiego)

IV Ksiądz       – ul. Czapskiego i ul. Swojska (rozpoczęcie od ul. Swojskiej)

V i VI Ksiądz  –  nowy blok na ul. Czapskiego

 

30 grudnia 2022 r. – Piątek od godz. 14.00

I Ksiądz          – ul. Aleja Piaskowa, domy jednorodzinne, numery nieparzyste (rozpoczęcie od ul. Romanowicza)

II Ksiądz        – ul. Aleja Piaskowa, domy jednorodzinne, numery nieparzyste (rozpoczęcie od końca) + ul. Gombrowicza,

III Ksiądz       – ul. Aleja Piaskowa, domy jednorodzinne, numery parzyste od końca i bl. 10 A i 10B

IV Ksiądz       – ul. Szymanowskiego

V Ksiądz        – ul. Kolberga i ul. Kurpińskiego    

VI Ksiądz       – ul. Karłowicza    

 

31 grudnia 2019 r. – Sobota  od godz. 9:00

I Ksiądz          – ul. Szujskiego bl. 21

II Ksiądz        – ul. Szujskiego bl. 21 A

III Ksiądz       – ul. Szujskiego bl, 23

IV Ksiądz       – ul. Szujskiego bl. 31   

V Ksiądz        – ul. Szujskiego bl. 31 A   

VI Ksiądz       – ul. Szujskiego bl. 33   

 

2 stycznia 2023 r. – Poniedziałek od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul. Boya Żeleńskiego – domy prywatne (od końca)     

II Ksiądz        – ul. Parkowa domy prywatne parzyste i nieparzyste (rozpoczęcie od nr 1-go)   

III Ksiądz       – ul. Boya Żeleńskiego bl. 5 i bl. 7    

IV Ksiądz       – ul. Boya Żeleńskiego bl. 5a – od I klatki     

V Ksiądz        – ul. Boya Żeleńskiego bl. 5a – od III klatki

VI Ksiądz       – ul. Boya Żeleńskiego bl. 6     

 

14 stycznia 2022 r. – Sobota od godz. 15.00

I Ksiądz          – ul. św. Faustyny bl. 2 i 4a   (rozpoczęcie od bl. 2)  

II Ksiądz        – ul. św. Faustyny bl. 4   (od nr. pierwszego)  

III Ksiądz       – ul. św. Faustyny bl. 6a i 8a   (rozpoczęcie od bl. 6a)   

IV Ksiądz       – ul. św. Faustyny bl. 6   (od nr. pierwszego)  

V Ksiądz        – ul. św. Faustyny bl. 8   (od nr. pierwszego)  

VI Ksiądz       – ul. 3 maja bl. 1 i 3   (rozpoczęcie od bl.1)  

 

4 stycznia 2023 r. – Środa od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul. Romanowicza bl. 36   

II Ksiądz        – ul. Romanowicza bl. 36a   

III Ksiądz       – ul. Romanowicza bl. 38 od nr. 1-go   

IV Ksiądz       – ul. Romanowicza bl. 38b   

V Ksiądz        – ul. Romanowicza bl. 38c   

VI Ksiądz       – ul. Wojtarowicza bl. 41  

 

5 stycznia 2023 r. –  Czwartek od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul. Parkowa bl. 22 kl. I,  II  i  III     

II Ksiądz        – ul. Parkowa bl. 24 kl. I,  II  i  III     

III Ksiądz       – ul. Parkowa bl. 7     

IV Ksiądz       – ul. Parkowa bl. 1     

V Ksiądz        – ul. Parkowa bl. 3     

VI Ksiądz       – ul. Parkowa bl. 5     

 

7 stycznia 2023 r. –  Sobota  od godz. 9.00

I ksiądz           – ul. Kisielewskiego i ul. Kasprowicza nr. parzyste (rozpoczęcie od końca)   

II ksiądz         – ul. Kasprowicza nr. nieparzyste (rozpoczęcie od końca)  

III ksiądz        – ul. Romanowicza (od ul. Klikowskiej) i ul. Lipóczego   

IV ksiądz        – ul. Wojtarowicza domy prywatne nr. parzyste (od końca)  +  bl. 42-46   

V ksiądz         – ul. Wojtarowicza domy prywatne nr. nieparzyste (od końca)  +  bl. 29   

VI Ksiądz       – ul. Gojawiczyńskiej (od końca)   

 

8 stycznia 2023 r. – Niedziela od godz. 14.00

I Ksiądz          – ul. Ks. Skargi – domy prywatne parzyste (od nr. końcowych)     

II Ksiądz        – ul. Ks. Skargi – domy prywatne nieparzyste (od nr. końcowych) + bl. 35  

III Ksiądz       – ul. Ks. Skargi bl. 29 i 32 oraz bl. 31-33 i 34-36   

IV Ksiądz       – ul. Ks. Skargi bl. 27 i 37   

V Ksiądz        – ul. Ks. Skargi bl. 42     

 

9 stycznia 2020 r. – Poniedziałek od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul. Szkotnik bl. 8   (od I klatki)    

II Ksiądz        – ul. Paderewskiego bl. 3b   (od I klatki)     

III Ksiądz       – ul. Paderewskiego bl. 3b   (od III klatki)

IV Ksiądz       – ul. Paderewskiego bl. 3b   (od V klatki)

V Ksiądz        – ul. Paderewskiego bl. 3a   (od I klatki)    

VI Ksiądz       – ul. Paderewskiego bl. 3a   (od III klatki)

 

10 stycznia 2023 r. – Wtorek od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul. Paderewskiego domy prywatne i bl. 3     

II Ksiądz        – ul. Paderewskiego bl. 3c   (od I klatki)     

III Ksiądz       – ul. Paderewskiego bl. 3c   (od III klatki)    

IV Ksiądz       – ul. Paderewskiego bl. 5 i 5a 

V Ksiądz        – ul. Romanowicza bl. 40   

VI Ksiądz       – ul. Romanowicza bl. 40a   

 

11 stycznia 2023 r. – Środa od godz. 15:30

I Ksiądz          – ul. Brandstaettera bl. 22    

II Ksiądz        – ul. Brandstaettera bl. 24    

III Ksiądz       – ul. Brandstaettera bl. 26 + domy jednorodzinne      

IV Ksiądz       – ul. Zapolskiej     

V Ksiądz        – ul. Nałkowskiej   

VI Ksiądz       – ul. Antalla     

 

12 stycznia 2023 r. – Czwartek od godz. 15:30

I Ksiądz          – ul. Brandstaettera bl. 12      

II Ksiądz        – ul. Brandstaettera bl. 12

III Ksiądz       – ul. Brandstaettera bl. 14

IV Ksiądz       – ul. Brandstaettera bl. 14

V Ksiądz        – ul. Brandstaettera bl. 18   

VI Ksiądz       – ul. Brandstaettera bl. 20   

 

13 stycznia 2020 r. – Piątek  od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul. Brandstaettera  bl. 4   

II Ksiądz        – ul. Brandstaettera  bl. 6

III Ksiądz       – ul. Brandstaettera  bl. 6

IV Ksiądz       – ul. Brandstaettera  bl. 8

V Ksiądz        – ul. Brandstaettera  bl. 8

VI Ksiądz       – ul. Brandstaettera  bl. 16

 

14 stycznia 2023 r. – Sobota  od godz. 9:00

I ksiądz           – ul. Jastruna  –  nr. parzyste  (od końca)

II ksiądz         – ul. Jastruna  –  nr. nieparzyste  (od końca)

III ksiądz        – ul. Makuszyńskiego  –  nr. parzyste  (od początku)

IV ksiądz        – ul. Makuszyńskiego  –  nr. nieparzyste  (od początku)

V ksiądz         – ul. Przybyłkiewicza  –  nr. parzyste  (od początku)

VI ksiądz        – ul. Przybyłkiewicza  –  nr. nieparzyste  (od początku)

 

15 stycznia 2023 r. – Niedziela od godz. 14:00

I Ksiądz          – ul. Parkowa bl. 29  –  od I klatki    

II Ksiądz        – ul. Parkowa bl. 43  –  od I klatki    

III Ksiądz       – ul. Parkowa bl. 43  – od III klatki

IV Ksiądz       – ul. Parkowa bl. 26  kl. I,  II  i  III

V Ksiądz        – ul. Parkowa bl. 27  kl. I,  II  i  III

VI Ksiądz       – ul. Parkowa bl. 30  kl. I,  II  i  III

 

16 stycznia 2023 r. – Poniedziałek od godz. 15:30

I Ksiądz          – ul. 3 maja bl. 5 i 7

II Ksiądz        – ul. 3 maja bl. 6   (od I klatki)

III Ksiądz       – ul. 3 maja bl. 8  (od godz. 17:30 Ks. Tomasz)

IV Ksiądz       – ul. Pułaskiego bl. 95

V Ksiądz        – ul. Pułaskiego bl. 99    (od I klatki)

VI Ksiądz       – ul. Pułaskiego bl. 99    (od III klatki)

 

17 stycznia 2023 r. – Wtorek od godz. 15:30

I Ksiądz          – ul. Pułaskiego bl. 91B   (od I klatki)

II Ksiądz        – ul. Pułaskiego bl. 91B   (od IV klatki)

III Ksiądz       – ul. Pułaskiego domy prywatne   (od ul. Szujskiego)

IV Ksiądz       – ul. Pułaskiego bl. 97   (od I klatki)

V Ksiądz        – ul. Pułaskiego bl. 97   (od IV klatki)

VI Ksiądz       – ul. Pułaskiego bl. 91 A

 

18 stycznia 2023 r. – Środa  od godz. 15:30

I Ksiądz          – ul. Pułaskiego bl. 66   (od I klatki)

II Ksiądz        – ul. Pułaskiego bl. 66   (od III klatki)

III Ksiądz       – ul. Pułaskiego bl. 81   (od I klatki)

IV Ksiądz       – ul. Pułaskiego bl. 81   (od III klatki)

V Ksiądz        – ul. Pułaskiego bl. 81   (od V klatki)

VI Ksiądz       – ul. Pułaskiego bl. 81   (od VII klatki)

 

19 stycznia 2023 r. – Czwartek od godz. 15:30

I Ksiądz          – ul. Pułaskiego bl. 64   (od I klatki)

II Ksiądz        – ul. Pułaskiego bl. 64   (od III klatki)

III Ksiądz       – ul. Wieniawskiego 4

IV Ksiądz       – ul. Wieniawskiego 6

V Ksiądz        – ul. Wieniawskiego 8   (od I klatki)

VI Ksiądz       – ul. Wieniawskiego 8   (od III klatki)

 

20 stycznia 2023 r. – Piątek  od godz. 15:30

I Ksiądz          – ul. Wieniawskiego bl. 3 i 5 i 9

II Ksiądz        – ul. Wieniawskiego bl. 12

III Ksiądz       – ul. Wieniawskiego 12A

IV Ksiądz       – ul. Wieniawskiego 12B

V Ksiądz        – ul. Klikowska 36

VI Ksiądz       – ul. Klikowska 40   

 

21 stycznia 2023 r. – Sobota  od godz. 9:00

I Ksiądz          – ul. Kołodzieja   (od końca)

II Ksiądz        – ul. Lutosławskiego i ul. Niedojadły

III Ksiądz       – ul. Rady Europy    (od ul. Klikowskiej)

IV Ksiądz       – ul. Szczepanika bl. 3    

V Ksiądz        – ul. Elektryczna – domy prywatne + ul. Klikowska domy prywatne nieparzyste (od końca) + ul. Klikowska bl. 44    

VI Ksiądz       – ul. Klikowska domy prywatne parzyste  (od końca)   

 

22 stycznia 2023 r. – Niedziela od godz. 14:00

I Ksiądz                      – ul. Wilsona bl. 58

II Ksiądz        – ul. Wilsona bl. 63 i bl. 56

III Ksiądz       – ul. Klikowska 22 A   (od I klatki)    

VI Ksiądz       – ul. Szczepanika bl. 2   (od I klatki)    

V Ksiądz        – ul. Szczepanika bl. 2   (od III klatki)

VI Ksiądz       – ul. Rolnicza – domy prywatne (od ul. Klikowskiej)  i ul. Rolnicza bl. 35

  

23 stycznia 2023 r. – Poniedziałek od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul. PCK bl. 24a    

II Ksiądz        – ul. PCK domy prywatne  i  bl. 22    

III Ksiądz       – ul. PCK bl. 26  – kl. I    

IV Ksiądz       – ul. PCK bl. 26  –  kl. II    

V Ksiądz        – ul. PCK bl. 26 kl.  –  III   

VI Ksiądz       – ul. Powstańców Warszawy i ul. Szkotnik – domy prywatne  (od ul. Szujskiego)  + ul. PCK kamienica 24

 

24 stycznia 2023 r. – Wtorek od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul. Nowy Świat – domy prywatne (od ul. Romanowicza)  +  ul. Słowackiego bl. 23  

II Ksiądz        – ul. Słowackiego – domy prywatne (rozpoczęcie od ul. Nowy Świat) + dawny Bank Śląski + ul. Ks. Chrząszcza – domy prywatne  

III Ksiądz       – ul. Ks. Chrząszcza bl. 15  –  kl. I i II i III   

IV Ksiądz       – ul. Ks. Chrząszcza bl. 17  –  kl. I i II i III    

V Ksiądz        – ul. Ks. Chrząszcza bl. 19  –  kl. I i II i III    

VI Ksiądz       – ul. Rolnicza bl. 37 i 39    

 

25 stycznia 2023 r. – Środa od godz. 15.30

I Ksiądz          – ul Elektryczna bl. 55     

II Ksiądz        – ul. Elektryczna bl. 57    

III Ksiądz       – chętni, którzy wcześniej nie mogli przyjąć Księdza, z zgłosili wcześniej taką chęć w kancelarii parafialnej

IV Ksiądz       – ul. Niedojadły bl. 7a i 7b   

V Ksiądz       – ul. Niedojadły bl. 20 i 22