I Niedziela Wielkiego Postu – 06.03.2022

1. Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

– w Drodze Krzyżowej – w piątki o godz. 16:30; 17:30 i 19:30  dla wszystkich.

 – w Gorzkich Żalach z Kazaniem Pasyjnym – w niedziele o godz. 17:00.

Tradycyjnie ofiara złożona na tacę w czasie Gorzkich Żali przeznaczona jest na wystrój Grobu Pańskiego.

2. W poniedziałek na Mszę św. wieczorną zapraszamy członków ADPC.

3. We wtorek po Mszy św. o godz. 18:00 kolejne spotkanie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „FAUSTINUM”.

4. Zmiana tajemnic Róż Misyjnych w środę po Mszy św. wieczornej.

5. Od poniedziałku 07 Marca wystawione będą kosze na tzw. „Jałmużnę Wielkopostną” w sklepach: Delikatesy Parkowa, Delikatesy Centrum przy ul. Paderewskiego, Julia, Spar, w Ogródku, Magda. Osoby indywidualne mające życzenie, aby wesprzeć w ciągu tegorocznego Wielkiego Postu dzieła charytatywne realizowane przez nasz Parafialny Oddział Caritasu w postaci żywności długoterminowej, bądź w inny sposób, proszone są o dokonywanie tego bezpośrednio w pomieszczeniach Caritasu, w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 9:00 – 11:00.

6. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy bardzo hojnie wsparli uchodźców z Ukrainy swoimi ofiarami do puszek w zeszłą niedzielę i w Środę Popielcową. Pieniądze te zostały już przekazane do Caritasu. Dziękujemy również tym, którzy dostarczają do naszego parafialnego punktu wsparcia uchodźcom, a działającego przy naszym oddziale Caritas – żywność o długotrwałej przydatności, środki czystości, środki higieniczne, ręczniki, prześcieradła, koce, wodę butelkowaną i inne. Można to uczynić także w tym tygodniu w godz. 8:00 – 12:00. Rodziny które przyjęły pod swój dach gości ze Ukrainy, mogą otrzymać wsparcie i pomoc w postaci w/w produktów, które będą wydawały członkinie Caritasu Parafialnego i Wolontariatu „Miłosierny Samarytanin” w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00 i we wtorki i czwartki w godz. 16:00 – 18:00. Rodziny te muszą potwierdzić, że rzeczywiście goszczą u siebie uchodźców wojennych. Prosimy o przybycie do naszego Parafialnego Caritasu  w godzinach urzędowania z przedstawicielem osób, które korzystają z Waszej gościnności.

7. Serdecznie dziękujemy Fundacji „Zielona Przystań” oraz Centrum Handlowemu „MAX” za zbiórkę żywności i innych produktów dla uchodźców i przekazanie ich do dystrybucji przez nasz Parafialny Oddział Caritas. Dziękujemy.

8. Msza św. obrządku rzymskokatolickiego w języku ukraińskim będzie sprawowana w każdą niedzielę w Katedrze Tarnowskiej o godzinie 18.00.

9. Na stronie internetowej parafii oraz w gablotach parafialnych znajduje się List Pana Prezydenta Miasta Tarnowa dotyczący możliwości pomocy i wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Tarnowie. Prosimy o zapoznanie się z tym przekazem.

10. Dziękujemy za dzisiejszą składkę przeznaczoną na cele Kurii Tarnowskiej. Bóg   zapłać!

11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:

+ Ryszard Mrożek

+ Rafał Kempa

+ Lidia Wałaszek

+ Andrzej Cyza

Dobry Jezu, a nasz Panie …