Zmarł śp. Ks. dr Marek Łabuz – były wikariusz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego

W dniu 28 sierpnia 2021 roku zmarł śp. Ks. dr Marek Łabuz – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy.

Msza święta na wprowadzenie w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy we wtorek (31 sierpnia) o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy w środę (1 września) o godz. 13.00, a następnie ciało śp. Księdza Marka zostanie złożone w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Szczucinie.

Ks. dr Marek Łabuz urodził się 24 kwietnia 1964 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, jako syn Antoniego i Ireny z domu Jurkiewicz. Pochodził z parafii Szczucin. Egzamin dojrzałości złożył w 1983 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 4 czerwca 1989 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Tarnów – Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 23 sierpnia 1989 roku), Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 1 lipca 1992 roku), Uszew (od 31 sierpnia 1996 roku) i Tarnów – Miłosierdzia Bożego (od 26 sierpnia 1997 roku). Z dniem 20 sierpnia 2006 roku został mianowany administratorem, a następnie z dniem 1 listopada 2007 roku proboszczem parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy. Ponadto sprawował liczne obowiązki w dekanacie Dąbrowa Tarnowska: dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców, dekanalnego wizytatora nauki religii, notariusza i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin oraz wicedziekana. W roku 2000 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. Był autorem książek i artykułów z dziedziny historii Kościoła i teologii.

Ks. Marek Podgórski – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie