Zmiana w funkcjonowaniu parafii w związku z Notą do Dekretu Biskupa Tarnowskiego

W związku z aktualizacją dekretu Biskupa Tarnowskiego nasz kościół w ciągu dnia będzie otwarty.

W kościele może przebywać maksymalnie 5 osób.

We Mszy św. czy to w dni powszednie, czy w niedziele, może brać udział maksymalnie 5 osób (nie licząc osób sprawujących posługę). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną.  Każda Msza św. jest transmitowana przez stronę internetową naszej parafii: www.mb.dsptarnow.pl

W istniejącej sytuacji w naszej parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie jak dotychczas. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

Jednak w sytuacjach wyjątkowych, kierując się duszpasterską troską, umożliwiamy skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy osobiście o to poproszą. Prosimy o uprzednie, telefoniczne umówienie pod numerem: 14  655 96 96.

KANCELARIA PARAFIALNA TYLKO W SPRAWACH PILNYCH!!!

KONTAKT TELEFONICZNY

14  655 96 96