Święto Miłosierdzia Bożego – 08.04.2018

1. Dzisiaj w naszej w naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową. Centralna Msza św. poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00. Przewodniczyć jej będzie Ks. Bp Andrzej Jeża – Pasterz naszej Tarnowskiej Diecezji. Skorzystajmy z obfitości łask, jakie daje nam Bóg Miłosierny, szczególnie z łaski odpustu zupełnego; darowania win i kar za popełnione grzechy. Gościom pielgrzymującym na dzisiejszą uroczystość i wszystkim parafianom, życzymy obfitości łask Bożego Miłosierdzia.
2. Dzisiaj w Kościele Powszechnym rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
3. Również dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia, w polskich kościołach prowadzona jest zbiórka do puszek na szczytne cele realizowane przez Caritas. Dziękujemy za ofiarność.
4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego została przeniesiona z 25 Marca na jutro, tj. poniedziałek 9 Kwietnia. Msze św. wg porządku tygodniowego. Przypominamy, że jest to także Dzień Świętości Życia – Duchowej Adopcji.
5. W czwartek po Mszy św. wieczornej obowiązkowe spotkanie młodzieży klas II Gimnazjum i VII Szkoły Podstawowej, przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
6. Z dniem 21 Kwietnia br., w Bazylice Katedralnej w Tarnowie rozpocznie się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Ks. Dziekan, a równocześnie Proboszcz Katedry zaprasza do włączenia się w tę modlitwę i zadeklarowanie się do czuwania w ciszy. Deklaracje te znajdują się w tylnej części kościoła, na stoliku. Zaś więcej informacji można znaleźć w Gablocie Parafialnej.
7. W dniach od 25 czerwca do 7 lipca 2018 r., Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne ITER zaprasza na „Rekolekcje w drodze” prowadzone przez ks. Krzysztofa Orła. Program pielgrzymki obejmuje
odwiedzenie Grecji i Włoch. Celem jest San Giovani Rotondo z racji 50 rocznicy śmierci i 100 rocznicy stygmatyzacji Św. Ojca Pio. Szczegóły w Biurze ITER w Tarnowie, przy ul. Urszulańskiej 9.
8. Za zgodą Ks. Biskupa Ordynariusza w przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona dobrowolna zbiórka do puszek jako pomoc dla chorej na ciężkie czterokończynowe porażenie mózgowe jedenastoletniej Patrycji Grajcar.
Koszta leczenia są bardzo duże. Dziecko wymaga stałej opieki i ciągłej rehabilitacji. Patrycja została zakwalifikowana do terapii komórkami macierzystymi. Planowanych jest 5 iniekcji. Każdy z zabiegów to koszt 6,500 zł.
Pomóżmy temu dziecku!!!
9. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszą składkę przeznaczoną na cele realizowane przez naszą parafię. Bóg zapłać.
10. W ostatnim tygodniu odszedł do wieczności:
+ Stanisław Malinowski, lat 77

Dobry Jezu, a nasz Panie …

…………………………………………………………………………………………………………………………
Byśmy mogli zyskać łaski odpustu zupełnego, jakie z woli samego Chrystusa przypisane są na dzisiejsze święto, powstańmy i modląc się wspólnie czerpmy naczyniem ufności ze zdroju obfitości Bożej łaski:

1. podczas Mszy św. złożyliśmy wyznanie wiary, odmówiliśmy modlitwę Ojcze nasz i przyjęliśmy Komunię świętą.
2. wyzbądźmy się teraz przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet do grzechu lekkiego – Ach żałuję za me złości…
3. Odmówmy modlitwę w intencjach Ojca św. – Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu i Synowi…
4. Wzbudźmy sobie w nas akt zaufania: Jezu – Ufam Tobie (3x).
Amen

Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. będzie możliwość ucałowania przy stopniach ołtarza relikwii św. s. Faustyny