Małżeństwo

 1. Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Sprawami narzeczonych zajmuje się ks. Proboszcz.
 2. Należy przedstawić:
  • metryki chrztu św. ważne do 3 miesięcy;
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 3 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy);
  • dowody osobiste;
  • ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa);
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
  • wdowcy: metrykę zgonu współmałżonka.

Dalszym przygotowaniem jest katechizacja, szczególnie w gimnazjum i w szkole średniej. Przygotowaniem duchowym dalszym jest przede wszystkim życie religijne młodych: codzienna modlitwa, udział we Mszach Świętych niedzielnych i święta, spowiedź kilka razy w roku.

Przygotowaniem bezpośrednim jest udział w trzech spotkaniach w poradnictwie rodzinnym i wysłuchanie konferencji o teologii i liturgii sakramentu małżeństwa podczas dnia skupienia.