Spowiedź w Wielkim Tygodniu

27 marca 2018r. Tarnów – Katedra 8:00 – 12:00, 14:00 – 19:00

28 marca 2018r. Tarnów – Katedra 8:00 – 12:00, 14:00 – 19:00

28 marca 2018r. Tarnów – XX. Filipini 15:00 – 17:00, 18:00 – 19:00