Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla napisała piękną kartę w historii naszego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Pierwsza radość, to 4 osoby, które złożyły przyrzeczenia i zostały przyjęta w poczet Stowarzyszenia.
Druga to kolejny certyfikowany przez Młodzieżową Szkołę Animatora, animator naszego oddziału.
I trzecia radość i duma, bo nasz Prezes otrzymał na forum całej diecezji wyróżnienie za sumiennie wykonywaną pracę.