NOWA RADA  DUSZPASTERSKA

 

PARAFIA PW. MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  W  TARNOWIE

 

Ks. HAUS  Czesław – proboszcz;

Ks. WAWRZYNIAK Piotr – przedstawiciel kapłanów;

S. BENICJA – przedstawicielka zakonu;

CIASTO Zbigniew – przedstawiciel pracowników parafii;

  GRABCZYŃSKI Robert;

TURAJ Adam;

  SKROBIŚ  Krzysztof;

  RZOŃCA Tadeusz;

  PAŚNIK  Zbigniew;

  KRAS  Elżbieta;

  RÓŻYCKA  Lucyna;

  LECHOWICZ  Józef;

  PACIOREK  Piotr;

  SONDEJ  Stanisław;

  PLEWA  Piotr